REFERANSELISTE

FÆRDER VIDEREGÅENDE SKOLE
Levering og montering av kanalnett til ventilasjonsanlegget.
OPERAHUSET BJØRVIKA
Levering og montering av kanalnett til ventilasjonsanlegget.
HOVEDKONTORET TIL STATOIL PÅ FORNEBU
Levering og montering av kanalnett til ventilasjonsanlegget.
THOR HEYERDAHL VIDEREGÅENDE SKOLE
Levering og montering av kanalnett til ventilasjonsanlegget.
ØSTFOLD SYKEHUS KALNES
Leveranse av store deler av de rektangulære kanalene på
Østfold Sykehus Kalnes.

© 2023 by James Consulting. Proudly created with Wix.com